"IKONA jest widzialnością, niewidzialnego i nie mającego obrazu, ale przedstawionego w sposób cielesny ze względu na słabość naszego rozumienia"

św. Jan Damasceński

Image

Pisanie ikon

Ikonami zajmuję się od 20 lat. Zaczęłam od sesji o ikonie w Kaliszu u Ks, Jacyniaka, potem małe warsztaty prowadzone przez ikonografa Irinę Bołdinę-Styczeń i tak już zostałam pochłonięta przez ikonę.

Brakowało prowadzenia teologicznego, technicznego. Mała wystawa prac grupy prowadzonej przez ks. dr.Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego i już miałam oparcie w swych zmaganiach.

 

Grupa, którą prowadził ks. Dariusz i Jego mama, pani Janina Różycka-Klejnowska była w Zabrzu przy parafii Św. Anny.

Następny etap to Wspólnota „Mandylion” w Strzybnicy, która teraz jest jednym z Wydziałów SSI, Śląskiej Szkoły Ikonograficznej.

Moje prace

Image
Matka Boża Częstochowska
Image
Pantokrator
Image
Św. Józef
Image
Św. Charbel
Image
ZWIASTOWANIE
Image
ŚWIĘTA RODZINA
Image
Archanioł Michał
Image
Św. Rita
Czym jest ikona?

Ikona powstała w Bizancjum i tym terminem określano każde figuralne przedstawienie Chrystusa, Bogurodzicy, świętych czy aniołów, bez względu na to czy było to malowidło czy rzeźba.

Jakie ikony wybieramy?

- Patron naszego imienia z chrztu świętego

- Nasz ulubiony Święty lub Anioł

- Patron parafii lub wspólnoty