Trudno mówić o pierwszym spotkaniu z ikoną bo przecież one nam towarzyszą od lat: Matka Boża Częstochowska, Trójca Przenajświętsza Rublowa, Pantokrator z klasztoru Św. Katarzyny na Synaju… ale moment kiedy zaczęłam myśleć „namaluję ikonę” to prośba przyjaciół o namalowanie ikony Matki Bożej niosącej Ducha Świętego (Pneumatofora). Pierwowzór tej ikony powstał w Prac. Ikon Karmelu Miłości Miłosiernej w Szczecinie .

Później była sesja o ikonie w Kaliszu u ks. Aleksandra Jacyniaka „Świat Ikony”, potem małe warsztaty prowadzone przez ikonografa Irinę Bołdinę-Styczeń. I tak zostałam pochłonięta przez ikonę. Brakowało prowadzenia teologicznego i technicznego. Wystawa ikon i spotkanie z grupą ikonografów z zabrzyńskiej parafii Św. Anny którą prowadził ks. dr. Dariusz Klejnowski-Różycki i jego mama, pani Janina Różycka-Klejnowska sprawiła, że znalazłam wsparcie w swoich zmaganiach.

Następny etap to Wspólnota „Mandylion” w Strzybnicy, która teraz jest jednym z Wydziałów SSI, Śląskiej Szkoły Ikonograficznej prowadzonej przez ks.Dariusza i panią Janinę

Wspólnotę Mandylion prowadzą świeccy teologowie – koordynatorzy a czuwają nad nią kapłani: ks. proboszcz Stanisław Knura przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej oraz kapłan, który również pisze z nami ikony. We Wspólnocie wspieramy się we wszystkich zmaganiach życiowych; modlitwą jak i obecnością. Również wspólnie piszemy ikony do Kaplic.

Realizacje ikon

Realizacja m.in. dla:

  • Ikona Matki Bożej Agłońskiej w klasztorze Karmelitanek od Świętej Teresy i Dzieciątka Jezus w Gulbene na Łotwie,
  • Ikona Powołanie Zacheusza dla Wspólnoty „Zacheusz” przy parafii Św.Franciszka w Chorzowie,
  • Obraz Błogosławionej Marii Luizy Merkert do kościoła parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich,
  • Ikony błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, męczenników z Pariacoto w Peru dla ks Wiktora, który ofiarował ikony do muzeum w Łękawicy oraz krakowskim Franciszkanom,
  • Ornat z ikoną Matki Bożej Orantki w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego z niezwykłymi ikonami Jerzego Nowosielskiego w Tychach
  • Ornat z ikoną Chrystusa Zmartwychwstałego w kościele parafii Św.Wojciecha w Radzionkowie

Ikony Wspólnoty MANDYLION przygotowane do błogosławienia